arxiu obert

    Si haguéssim de mostrar al món la vida d'un noi que va començar a fer-se a la Barcelona dels anys quaranta.
Que es va relacionar amb la alta societat
sense pertànyer-hi.
Que va passar de la pietat fervorosa
a l'ateïsme radical.
De monàrquic clandestí
a republicà i independentista declarat.
De voler casar-se amb una noia com cal
a desvetllar-se gai reivindicatiu i sense armari.

    I que a finals del segons mil·leni s'havia convertit en un dels heraldistes i genealogistes més prestigiosos d'Europa.


    Si, en definitiva, volguéssim mostrar algú que ha enfilat els dies en contra del corrent general no trobaríem millor manera que obrir
    l'exuberant arxiu on guarda dietaris, cartes, fotografies, cançons i pel·lícules, és a dir, la textura de la seva vida.

L'arxiu obert és aquest blog